GR

Een uitgebreide uitleg over de werking van de GR en de belangrijkste functies vind je in het “Stappenplan GR“.

De belangrijkste stappenplannen staan hierbeneden kort weergegeven :


Stappenplan : Berekening van intersect / maximum / minimum op GR

  1. Formule intikken                                       →  y1=    y2=
  2. Venster (alleen 1e keer)                            →  [   ,   ] x [   ,   ]
  3. Schets
  4. Calc intersect / max / min
  5. Oplossing                                                     →  x=   v   x=

Stappenplan : Table gebruiken

  1. Formule intikken                                       →  y1 =
  2. Tblset                                                            →  Tblstart = …   { startwaarde tabel, vaak 0 }
    →  ΔTbl       = …    { stapgrootte tabel, vaak 1 }