Examentips B

Functies en grafieken

  • Als je iets exact op moet lossen, gebruik je GR dan toch altijd even om te controleren of je antwoord klopt.
  • Enkele makkelijke regels:

Exact oplossen

 

Diffentiaalrekening

  • Let goed op of je de kettingregel moet gebruiken, deze zit vaak ‘verstopt’ in de functie.
  • Let goed op de notatie: Diffentiaalrekening. Dit betekent dat je de functie y afleidt naar de variabele x.

 

Integraalrekening

  • Als er staat: geef een integraal, dan hoef je niet “+c” (voor de constante) er aan toe te voegen.
  • Als er staat: geef de integraal, dan moet je er “+c” (voor de constante) aan toe voegen.

 

Goniometrische functies

  • Zorg dat je GR op graden staat als je met graden werkt en op radialen als je met radialen werkt.